De Gedank'n san frei?

Bild von ego
Bibliothek

„De Gedank'n san frei!“
So hoasst 's in am Liadl,
und singt ma 's alloa,
dann kann des scho sei …

Singt ma aber im Chor:
„De Gedank'n san frei!“,
dann sperrt ma s' a kloa
wengerl scho wieder ei!

geschrieben am 30. Oktober 1985

Rezitation:

Rezitation: vertont am 13.9.2016

Interne Verweise