An Swedenborg

Bild von Sophie Albrecht
Bibliothek

Traurend fühlt ich unsers Wissens Mängel,
Ach woher? wohin? da rief mein Engel,
Den mir Gott zu meinem Leiter gab,
Trockne deine Tränen, komm und höre
Meines Swedenborgs erhabne Lehre
Komm und lege deine Zweifel ab.

Und ich folgte seinem hohen Rufen,
Wankte hin an deines Tempels Stufen
Zitternd an des frohen Engels Hand,
Du empfingst mich freundlich an der Schwelle,
Führtest mich zur reinen Wahrheits-Quelle,
Und die dichte Finsternis verschwand.

Daß ich ganz der Menschheit Würde kenne,
Daß ich hohe Geister traulich nenne,
Großer Mann! das alles dank ich dir,
Daß ich mich von dieser Erde winde,
Meine Welt im Unsichtbaren finde,
Großer Mann! das alles dank ich dir!

Schwebe oft, du mein erhabner Meister,
Aus den Fluren jener reinen Geister,
Her zu deiner schwachen Schülerin;
Daß ich mich an jener Spott nicht kehre,
Die verkennen deine hohe Lehre,
Leite mich zur wahren Weisheit hin.

Interne Verweise

Kommentare

05. Jan 2020

Übersetzung ins Schwedische

Till Swedenborg
I mars 1781

Sorgsen såg jag våra visdomsbrister
om livet och döden. Svaren jag mister.
Då ropar ängeln, som Gud mig gav:
Torka dina tårar, lyssna, kära,
till min Swedenborg och till hans lära.
Kom, lägg dina tvivel i en grav.

Och jag följde ängelns salig lovsång
långsamt ända till ditt tempels uppgång,
darrande vid hennes mjuka hand.
Genom dina ögon, ljusa, snälla
fann jag den, din rena sanningskälla,
och det täta mörkret snart försvann.

Att jag känner mänsklighetens ära,
och de ädla andarna står nära:
Store man, jag tackar dig för det!
Att jag glad från denna jord mig vänder,
osynliga blevo mina fränder,
Store man, jag tackar dig för det!

Sväva ofta, du min stora mäster,
hit och visa med en andes gester,
hur din obetydliga novis
hån från alla dessa lätt kan bära,
som vill missförstå din höga lära.
Till din sanna vishet leda mig.

© Willi Grigor, 2015, Übersetzung ins Schwedische