התחפשות

Bild von Dieter J Baumgart
Mitglied

אנ’ מב’ט לתון הרא
מנחש שם את פרצופ’ לראות
אז אנ’ גם רואה אותה
בשב’ל’ בפעם הראשונה

המסכה

בח’וך מור’ד אנ’ אותה
ומשק’ף לתוך ר’קנות
נשאת’ אותה
מסתבר זמן רב מד’

ד’טר ’. באומגרט

Zur deutschen Übersetzung "Maskerade"

המסכה
Rechtshinweis:
Für diesen Beitrag ist eine unkommerzielle Nutzung erlaubt, alle Rechte verbleiben jedoch beim Autor/bei der Autorin.

Interne Verweise

Kommentare

27. Dez 2014

... בלי תרגום ...